ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศรีนาคาทุรคาเทวี
dot
dot
SrinagaThurkaDevi
dot
bulletร่วมสร้างวัด
dot
ศรีนาคาทุรคาเทวี
dot
bulletบันทึกศรีนาคา
bulletโหราศาสตร์
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม
bulletเว็บซื้อขาย
dot
Newsletter

dot
dot
ทวยเทพ
dot
bulletมหาเทวี
dot
เรื่องเล่าจากเทวสถาน
dot
bulletความทรงจำ
dot
การให้ธรรมเป็นทาน
dot
bulletอานิสงฆ์ธรรม
bulletโอม ศักติ
bulletเทวะ ปรารถนา


facebook
พันธมิตร
ชมววีดีโอมหาเทพจาก"ยูทูบ"
บันทึกศรีนาคา
ดวงชะตาผ่านลูกแก้ว


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซด์ วัดแขกคลอง4

เชิญร่วมงาน บูชามหากาลี


 พิธีสักกาะระบูชาต่อองค์บรมครูพระพิฆเนศวร์

พิธีสักกาะระบูชาต่อองค์บรมครูพระพิฆเนศวร์นับว่าเป็นพิธการอันศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะกับสานุศิศิษย์

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลในปี พ.ศ 2557


 

              

 ร่วมบูรณะสร้างและซ่อมแซมวัด

หลัง จากเหตุการณ์มหาอุทกภัย วัดพระศรีนาคาฯได้รับควาเสียหายปี 2554 ด้วยระดับน้ำที่ท่วมสูงนับเมตรตลอดระยะเวลาเกือบสองเดือนเต็มๆ ทั้งตัวเทวสถาน โดมต่างๆ ก็ได้รับการซ่อมแซมและทาสีใหม่ ห้องพักของพราหมณ์ ที่หลับที่นอน ห้องน้ำ ฯลฯ ที่ได้รับความเสียหายอีกหลายรายการนั้นก็เช่นกัน ต่างได้รับความอนุเคราะห์จากศิษยาณุศิษย์และผู้ใจบุญเป็นอย่างดี ทุกอย่างตอนนี้...ได้รับการปรับปรุงจนเป็นที่เรียบร้อย พร้อมยังได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมอีกหลายจุด อาทิ หอระฆัง โดมคุรุ เสาพระแม่ฯ เหล่านี้ล้วนแล้วประกอบด้วยจิตศัทธราอันบริสุทธิ์ของทุกท่านที่มีต่อองค์เทพ จวบจนถึงปัจจุบัน เทวสถานพระแม่แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดแขกที่ใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศเลยก็ว่าได้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมนมัสการและขอพรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้ตามแต่กำลังและศัทธรา 

(เทวสถานเปิดให้สักการะทุกวัน 6.00 น. - 18.00 น. )


ร่วมไว้อาลัยแด่ อ.อัญญารณี


งานอภิเษกสังข์ พระศิวะมหาเทพ (6-7 กรกฎาคม 2556)

  งานพิธีมงคลสมรสคู่บ่าว-สาว
   

ผู้สนใจประกอบพิธีมงคลสมรสให้ติดต่อสอบถามรยละเอียดได้ที่ทางเทวสถานหรือเบอร์โทรศัพท์


งานศิวะราตรี 10 มีนาคม 2556งานทองผ้าป่า สบทบทุนสร้างหอระฆังและรั้ว

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ทางวัดได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อสบทบทุนสร้างหอระฆังและรั้วโดยรอบ

จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์และมีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้ สาธุ...

        

        

        

        


งานไหว้ครูประจำปี


17 มิถุนายน 2557 ครบรอบวันเกิด

ปีที่ 4 ศรีนาคาทุรคาเทวี

"Srinaga Thurka Birthday"

หมายกำหนดการพิธีจะแจ้งให้ทราบต่อไป


พิธี โอมมัมอารตี ถวายส่าหรีแด่องค์แม่ทุรคาทั้ง 108 ปาง และร่วมกันอัญเชิญองค์แม่ แห่รอบเทวสถาน เพื่อความเป็นศิริมงคล

พระแม่ทุรคาเทวีกับฉลององค์ในวันพิธี

 

   

   


งานบูชาพระแม่ทุรคาเทวี108 ปาง


พิธีศิวะราตรี

สานุศิษย์พร้อมเพียงร่วมประกอบพิธีบูชาต่อองค์เสด็จพ่อพระศิวะ ตลอดทั้งคืนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น

 

 

 


พิธีเปิดวัด 2554

 


(เทวสถานเปิดให้สักการะทุกวัน 6.00 น. - 18.00 น. )


नवरात्रि

 บรรยากาศภาพแห่งความทรงจำ 

เทศกาลอุทิศตนเพื่อพระแม่ทุรคาเทวี หรือ ดุรกา "Durga" 


விஜயதசமி


 

 

พิชัยทัสมี Vijayadashami

 

 


 

---  บทความ ---

ศาสนาเป็นดั่งคำนิยามมากมาย แต่สิ่งสำคัญ ศาสนา..สามารถจรรโลงจิตใจให้ผู้คนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นใคร แตกต่างที่มากันอย่างไร... แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันในกรอบประเพณีของศาสนาแล้ว ล้วนก่อเกิดเป็นความดีงาม ความรัก ความเมตตา การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันน้ำใจให้แก่กันและกันอยู่อย่างเสมอมา
ดังเช่น วัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี วัดแขกคลองสี่ เทวสถานในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี แห่งนี้.. สถานที่ซึ่งทุกชนชาติศาสนา สามารถมาพบและสัมผัสถึงหนทางแห่งความดีงาม ท่ามกลางพระหัตถ์ของ เทพเจ้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พระศิวะ พระพิฆเนศวร์ พระแม่อุมาเทวี มหาลักษมี ฯลฯ ด้วยในทุกๆพระองค์ ดุจดั่งสัญลักษณ์แห่งความดีงาม เปล่งประกายรัศมีของความความเมตตา ที่สามารถโน้มน้าวจิตใจให้แก่มนุษย์ทั้งหลาย ให้ได้มาใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 
สัมภาษณ์ คุณแม่อภิคณา เก่งกสิกิจ
"สถานที่แห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างมานานนับสิบปี แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก แม่ เพียงคนเดียว แต่เกิดจากจิตใจของทุกๆคนที่มอบให้ นับแต่วันแรกที่เริ่มลงหลักปักเสา มีผู้คนเข้ามาร่วมด้วยมากมายจากหัวใจมุ่งมั่น ทั้งแรงกำลังและแรงแห่งศรัทธา ทุกคนต่างทุ่มเทก็เพื่อจะได้เห็นสถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักพักพิงทางจิตใจ ทั้งแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่อนาคตในวันข้างหน้า...  
แม้ว่าทุกคนต่างรู้ว่าจะไม่สามารถมีชีวิตอันยืนยาว ในการอยู่เพื่อชื่นชมได้ตลอดไป แต่สิ่งที่ทุ่มเทลงไปในวันนี้ คือสมบัติอันล้ำค่าของลูกหลานและผู้คนที่เกิดใหม่ มันเป็นมากกว่าทรัพย์นั่นคือความเป็นสิริมงคล หนทางแห่งความดีงามสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจ สิ่งล้ำค่าที่มีให้แก่ทุกๆคนที่กำลังก้าวเท้าตามมา นั่นคือ เส้นทางของ"คนดี"  คนที่ดีได้จากในใจตัวเอง ผ่านทางสายพระเนตรของเทพเจ้าองค์ต่างๆที่อยู่ยังสถานที่แห่งนี้
แต่ความดี.. ที่ว่าเกิดจากทางกาย วาจา ใจ ที่หลายๆคนกล่าวไว้ ก็ยังหาใช่จุดประสงค์หลัก  สิ่งสำคัญคือ ความต้องการให้ทุกคนได้หลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายทั้งปวงด้วยตัวเองนั้นต่างหากเล่า..  ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นหลักการเช่นเดียวกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เทวสถานแห่งนี้จึงมุ่งเน้นสอนให้บุคคลได้มองเห็น รับรู้ และมีความเข้าใจในธรรมชาติ ให้ได้รู้ว่า สรรพสิ่งย่อมเกิดจากการกระทำมากกว่า ไม่ใช่จะพึ่งพาแต่เทวะปารถนาแต่เพียงอย่างเดียว นั่นคือ.. ทุกคนที่ก้าวเข้ามา ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่า การประพฤติปฏิบัติตนในทางอันก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ สิ่งนั้นก็ย่อมก่อให้เกิดเป็นทุกข์แก่ตัวเองและผู้อื่น ใครๆก็แก้ไขให้ไม่ได้แม้แต่องค์เทพเจ้าหรือเทวะ เช่นนั้นแล้วการดำเนินชีวิตให้เกิดสุขต่างหาก ที่จะทำให้ได้สุขแก่ตัวเองและคนรอบข้างนั่นคือความชัดเจน..
ซึ่งถ้าหากตั้งคำถาม แม่ ว่าจะต้องเริ่มต้นจากอะไร แม่ บอกเลยว่า ก็ให้เริ่มต้นจากการเป็น...คนที่คิดดี ทำดี และสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามา แม้แต่เทพเจ้าหรือเทวดาก็ขวางทางไว้ไม่ได้ ซ้ำท่านยังจะช่วยส่งเสริมอำนวยพรให้แก่เราเป็นทับโถมพันทวี!  แต่ที่สำคัญสูงสุดคือการที่เราได้เป็น "คนดี!"  นั่นคือสิ่งวิเศษสุดสำหรับชีวิตแล้ว.... "
 
คุณแม่อภิคณา หรือที่หลายๆคนมักจะเรียกเธออย่างติดปากว่า "อาจารย์แม่"  หรือ “มะ แต่เล็กเกิดในตระกูลของพราหมณ์ในย่านสีลม บิดา เป็นพราหมณ์ใหญ่ ซึ่งสนับสนุนให้ได้ไปศึกษาด้านพิธีกรรมทางศาสนายังประเทศอินเดียอย่างถูกต้องลึกซึ้ง จนได้รับการยอมรับจากทุกๆคนและในหลายๆสถานที่ และได้เชิญชวนให้อาจารย์ฯได้เป็นประธานในการสร้างวัด ฮินดู ต่างๆ มากมายหลายๆแห่ง ตั้งแต่ในประเทศอินเดีย มาเลเซีย จนมาถึงยังประเทศไทย และสิ่งสำคัญ เธอ ได้รับความไว้วางใจจากชาว ฮินดู ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยจำนวนมากนับพันครอบครัว อย่างไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจ สังเกตุได้จากการจัดพิธีกรรมต่างๆของวัดในแต่ละครั้ง จะมีชาวฮินดูจำนวนมากหลั่งไหลมายัง วัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี หรือวัดแขกคลองสี่ แห่งนี้  เพื่อร่วมกันในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่ ครอบครัว ชาวบ้าน พ่อค้า ไปจนถึงเอกอัครราชทูต และยังรวมถึงคนไทยเองอีกจำนวนมากที่ศรัทธาในองค์เทพเจ้า ทั้งมาจากศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ชาวพุทธ แต่ทุกคนก้าวเข้ามาที่นี่เพราะความสบายใจ สุขใจ และอิ่มเอมได้ในบุญกุศล ซึ่งนั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยในการที่ใครสักคน จะสามารถกำหัวใจของคนเหล่านี้เอาไว้ได้ หากว่าสิ่งที่กระทำลงไปนั้นไม่ใช่ความจริงหรือเป็นเพียงแค่สิ่งลวงตา...

 พิธีเปิดicon

  วันที่ ๑๙ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เชิญชมภาพด้านใน Picture

 


บูชาพระคเณศวร์icon

วันที่ 12 มกราคม 2557

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานพิธีบูชาบรมครู เผาผ้าบูชาพระพิฆเนศวร์

 

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าผืนละ 1,000. เพื่อสมทบทุนเป็นปัจจัยในการสร้างวัดให้เสร็จสมบูรณ์ อทิ โคมคุรุ โดมมหาลักษมี เสามหาลักษมี โดมมหากาลี ซึ่งบัดนี้เงินบริจาคและศัทธราของลูกศิษย์และผู้รักในองค์เทพ สามารถสร้างเทวสถานออกมาได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบตามคติฮินดู ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหอระฆัง โดมต่างๆ หากจะว่าไป เทวสถาณหรือวัดแขกแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดแขกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไปแล้ว จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาสวดมนต์ ขอพร และบูชาต่อองค์มหาเทพและมหาเทวีได้ทุกวันเวลาและตามศรัทธรา ไม่จำเป็นว่าท่านจะต้องมาร่วมทำบุญด้วยกำลังทรัพย์ แต่เราขอเชิญท่านมาด้วยใจศรัทธราที่มีต่อองค์มหาเทพหรือพระแม่ฯ เพียงเท่านี้เราก็รู้สึกยินดีและพร้อมรับไมตรีจากทุกๆท่าน

 

 

 

 


พราหมณ์พิธีicon

พราหมณ์พิธีในสายของเทวสถาน

 

More »
นวราตรี icon

ภาพงานฉลองประจำปี นวราตรี

PICTURE The Navarathri Puja


เทวะศักดิ์สิทธิ์ icon

ความทรงจำicon

ความเป็นมา

สมาคมส่งเสริมคนดีคลองสี่

วัดพระศรีนาคาทุรคาเทวี


อ.อัญญารณี

อ.อัญญารณี อาจรย์แม่ผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมี


สมาคมส่งเสริมคนดีคลองสี่

ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม


วันวาน

รวมภาพกิจกรรม / งานพิธีต่างๆที่ผ่านมา

More »
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 

ในวันธรรดา วัดดูค่อนข้างเงียบ แต่จะมีพราหมณ์พิธีอยู่โดยตลอด ตั้งแต่เช้าถึง 18.00 น. และการพบกับ อ.แม่ อภิคณา เก่งกสิกิจ หากไม่ติดภารกิจ มะ จะอยู่ที่วัดตลอด.. หรือหากถ้าไม่มั่นใจให้สอบถามหรือนัดวันเวลาก่อนล่วงหน้า ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางวัด ให้ติดต่อด้วยตัวเองที่วัดโดยตรงผ่านทางพราหมณ์ หรือ กรรมการอาวุโสของวัดเท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด

60/6 หมู่ 4 ถ.คลองหลวง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เบอร์โทร : 02-9917089 . 0885071843
อีเมล srinaga@srinagathurka.com
เว็บไซต์ : http://www.srinagathurka.com.
เว็บไซต์ : EDIT BY PHORN PUTAWAN.